Co To Jest Serializator Kontraktu Danych Serializacji środowiska Wykonawczego Systemu, Ale Także Jak Go Naprawić?

Sprawdź te pomysły z poprawką, jeśli otrzymujesz ładne dane serializacji systemu, zastosuj błąd serializatora w czasie wykonywania na wszystkich PC.

Jak naprawić awarie systemu Windows

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Uruchom program i wybierz system, który chcesz przeskanować
 • 3. Kliknij przycisk Skanuj i poczekaj na zakończenie procesu
 • Napraw swój komputer za pomocą tego łatwego w obsłudze oprogramowania.

  Zawiera klasy, których można użyć do serializacji dodatkowo deserializacji obiektów. Serializacja to połączona z projektem konwersja obiektu lub wykresu obiektów w prostą sekwencję połączonych bajtów, w celu przechowywania w pamięci lub przeniesienia do innej lokalizacji.

  Definicja

  Jak dodać serializację środowiska wykonawczego systemu?

  Install-Package System.Runtime.Serialization.Json — wersja 4.3.0.dotnet dodaj pakiet System.Runtime.Serialization.Json — wersja 4.3.0.dodaj system pakowania w.Runtime.Serialization.Json –wersja 4.3.0.

  PublicDataContractSerializer stan publiczny: zapieczętowany System::Runtime::Serialization::XmlObjectSerializer

  Co jest uważane za rozszerzenie serializacji środowiska wykonawczego systemu ExtensionDataObject?

  ExtensionDataObject to każda struktura, która sprzedaje wbudowane dodatkowe wskazówki znalezione przez XmlObjectSerializer rrn w trakcie operacji deserializacji. Zastosowana struktura serializacji, która zapisze te dodatkowe dane w następnej instancji.

  otwarty stan zamknięty DataContractSerializer: System.Runtime.Serialization.XmlObjectSerializer
  Typ DataContractSerializer równa się klasie  Dziedzicz z XmlObjectSerializer
  Klasa publiczna NotInheritable DataContractSerializerOdziedziczony z następującego xmobjectserializer
  Dziedzictwo

  Przykłady

  Co to jest serializacja Datacontract?

  Klasa DataContractAttribute(System.Runtime.Serialization) Wskazuje, że typ kolekcje lub implementuje decyzję dotyczącą danych i/lub jest możliwy do serializacji przy użyciu serializatora jako datacontractserializer. Aby jego wybór był możliwy do serializacji, autorzy typów muszą wyraźnie sklasyfikować kontrakt danych dla jakiego typu.

  Przykład kodu HTML przedstawia typ o nazwie Osoba, który jest serializowany z implementacją DataContractSerializer. Atrybut DataContractAttribute jest wybierany do klasy głównej, a jego DataMemberAttribute jest przekazywany mężczyznom i kobietom, aby poinformować DataContractSerializer, jak i co serializować.

  Przestrzeń nazw DataContractSerializerExample{ Z systemem; pok . Kolekcji System.; Użyj tego systemu from.Collections.Generic; poprzez System.Runtime.Serialization; System i .xml; // Niezbędne są zgodne z DataContractAttribute lub SerializableAttribute niektóre // do klasy, która może być serializowana przez DataContractSerializer. =(nazwa[umowa danych "klient", namespace="http://www.contoso.com")] Zakres ludzki: IExtensibleDataObject [dane uczestnika()] nazwa kanału społeczności; dane] [element jednowierszowy nazwisko; [dane uczestnika ()] publiczny identyfikator wewnętrzny; istota publiczna (ciąg newfName, string newLName, int newID) nazwa = nowa nazwa; Nazwa równa się newLName; ID to nowy ID; tajny obiekt ExtensionDataObject extensionData_Value; niezbędne ExtensionDataObject ExtensionData odbierać zwraca extensionData_Value; razem extensionData_Value = wartość; pubtest osobiste zamknięte zajęcia { bardzo zrób to sam test () pusty publiczny rozwiązany Main() Próbować WriteObject("DataContractSerializerExample.xml"); ReadObject("DataContractSerializerExample.xml"); shoot(SerializationException serExc) Konsola.Błąd"); writeline("Konsola serializacji.WriteLine(serExc.Message); zabić (z wyjątkiem wyjątku) Konsola.WriteLine( "Operacja serializacji nie ma: 0 StackTrace: 1", np.Wiadomość, np.StackTrace); wreszcie Console.WriteLine("Naciśnij , aby wyjść.... "); Konsola.CzytajLinię(); stary wyprodukowany publiczny void WriteObject(string fileName) Prefiks. napisz linię ( "Stwórz idealny model człowieka i serię"Lize."); Osoba p1 Nowa oznacza Osoba("Zighetti", "Barbara", 101); FileStream Writer Nowy oznacza FileStream(fileName, FileMode.Create); DataContractSerializer= progresywny serializator kontraktu danych (typ (osoba)); ser.WriteObject(Writer, p1); Zapis.Zamknij(); old fashioned public void ReadObject(string fileName)

  Napraw swój komputer za pomocą tego łatwego w obsłudze oprogramowania.

  System Runtime Serialization Datacontractserializer
  Serializacion Del Tiempo De Ejecucion Del Sistema Datacontractserializer
  Serializaciya Vo Vremya Vypolneniya Sistemy
  Systemlaufzeitserialisierungsdatenvertrageserializer
  Systeem Runtime Serialisatie Datacontractserializer
  Serializacao De Tempo De Execucao Do Sistema Datacontractserializer
  시스템 런타임 직렬화 데이터계약직렬 변환기
  System Runtime Serialisering Datacontractserializer
  Serializzatore Di Contratti Di Serializzazione Di Runtime Di Sistema
  Serialisation De L Environnement D Execution Du Systeme Datacontractserializer