Jak Naprawdę Uruchomić Program Serwletowy Z Błędem GenericServlet

Okazuje się, że niektórzy użytkownicy napotkali pewien rodzaj znanego komunikatu o błędzie w narzędziach serwletów korzystających z GenericServlet. Ten problem występuje z kilku powodów. Omówmy ten proces poniżej.

Jak naprawić awarie systemu Windows

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Uruchom program i wybierz system, który chcesz przeskanować
 • 3. Kliknij przycisk Skanuj i poczekaj na zakończenie procesu
 • Napraw swój komputer za pomocą tego łatwego w obsłudze oprogramowania.

  init (konfiguracja ServletConfig): często używane do inicjowania serwletu.service(ServletRequest, ServletResponse): jest faktycznie używany, aby pomóc Ci odpowiedzieć na rzeczywiste żądanie.Destroy(): służy do niszczenia twojego ulubionego serwletu.getServletConfig(): Zwraca obiekt rozmieszczenia serwletów.

  Komentarze

 • Prześlij swoje nowe odpowiedzi do [e-mail chroniony]
 • Pomóż innym, udostępniaj


  Jak naprawić awarie systemu Windows

  ASR Pro to rewolucyjne oprogramowanie, które pomaga rozwiązać różne problemy z systemem Windows za pomocą jednego kliknięcia. Jest łatwy w użyciu i może pomóc w szybkim przywróceniu i uruchomieniu komputera. Więc nie cierpij już z powodu problemów z systemem Windows — ASR Pro może pomóc!

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Uruchom program i wybierz system, który chcesz przeskanować
 • 3. Kliknij przycisk Skanuj i poczekaj na zakończenie procesu

 • Klasa GenericServlet implementuje najnowsze interfejsy serwletów, ServletConfig i serializowane. Zapewnia to, że wszystkie metody połączenia z wyjątkiem planów usług method.class

  genericservlet musi obsługiwać żądania tego typu, więc jest niezależny od diety.

  Możesz stworzyć generyczny serwlet, wykorzystując większość sesji szkoleniowej GenericServlet i dostarczając metodę usługową, która pomoże Ci w użyciu.

  Metody

  większość klas GenericServlet

  Co to jest GenericServlet w Javie?

  Definiuje pojedynczy ogólny, niezależny od protokołu serwlet. GenericServlet ułatwia pisanie serwletów. Posiada proste wersje inicjalizacji mojego cyklu życia oraz metody niszczenia i współdziała z nimi w metodach ServletConfig. GenericServlet plus implementuje sformułowanie protokołu Kalifornia zadeklarowana w interfejsie ServletContext.

  W rzeczywistości istnieje wiele metod powyżej sekcji GenericServlet. Oni:

  1. Publiczny void init (konfiguracja ServletConfig) jest uważany za używany do inicjalizacji serwletu.
  2. Współczesna ogólna usługa odrzucania (ServletRequest, ServletResponse) obsługuje przychodzące żądanie. Był wywoływany zawsze, gdy użytkownik potrzebował serwletu.
  3. public void destroy() jest stale wywoływane tylko raz podczas cyklu życia, wskazując, że aplet pozostanie zniszczony.
  4. publiczny ServletConfig, getServletConfig() zwraca twój obiekt ServletConfig.
  5. public String getServletInfo() zwraca informacje prawie serwletu, takie jak recenzent, znak towarowy, wersja itp.
  6. public void init() Jest to wygodna metoda, powiedziałbym, że dla programisty serwletów, teraz w tym momencie nie ma połączenia alarmowego, które może być super.
  7. public init(config) ServletContext getServletContext() zwraca obiekt ServletContext.
  8. public String getInitParameter(String name) uzyskuje wartość parametru dla wyświetlanej nazwy parametru.
  9. Ogólne wyliczenie getInitParameterNames() zwraca wszystkie parametry zdefiniowane w pliku web.xml klienta.
  10. public String getServletName() pozytywnie wpływa na specyficzną nazwę dowolnego obiektu serwletu. Nieprawidłowy
  11. dziennik publiczny(String msg) mówi o dostępnym komunikacie, do którego instrukcja dziennika serwletu. Nieprawidłowy
  12. dziennik publiczny(String msg,Throwable t) drukuje opisowy komunikat, tak aby ten plik dziennika serwletu uzyskał lokalizację.

  Przykład serwletu według dziedziczenia klasy

  Przyjrzyjmy się prostej sytuacji serwletu GenericServlet, która wskazuje, w którym serwlet jest wywodzący się z ogólnie klasy GenericServlet.

  Lepiej, jeśli nauczysz się tworzyć serwlet po odwiedzeniu Kroków.

  Omawiając wszystkie API serwletów, rozmawiałem dużo o serwlecie generycznym. W tym artykule moja rodzina i ja zwykle szczegółowo omawiamy ogólne serwlety.

  Popularny serwlet jest serwletem niezależnym od protokołu, ponieważ musi zawsze wywoływać proces service() w celu przetworzenia żądania klienta. Metoda service() akceptuje dwa konflikty: odpowiedni obiekt ServletRequest i cel ServletResponse. Obiekt Request przekazuje dokładnemu apletowi tylko żądanie klienta, podczas gdy nasz własny obiekt Response jest używany jako konkretna odpowiedź do jego własnego klienta.

  Jak działa serwlet ogólny?

  Hierarchia serwletów

  ogólny obiekt java.lang.Object|_Rozszerzony javax.servlet.GenericServlet

  GenericServlet jest abstrakcyjny, a poza klasą ma tylko jedną rozmytą metodę, mianowicie service(). Czy wiesz, dlaczego tworząc bardzo ogólny serwlet, musimy ominąć metodę service() podczas rozszerzania klasy GenericServlet.

  Korzyści z używania ładnego, ogólnego serwletu:
  1. Standardowy serwlet powinien być prostszy i może pisać
  2. Ma wygodne metody cyklu życia
  3. Aby utworzyć standardowy serwlet treści, chcesz dać javax.servlet.GenericServlet i sposób przewyższyć service() (patrz przykład poniżej).

  Wady produkcyjne wykorzystanie uniwersalnego serwletu Real:
  Praca z popularnymi nazwami serwletów generalnie nie jest łatwa, ponieważ przede wszystkim nie ma wygodnych metod podobnych do doGet(), doPost(), doHead() itp. w wielu szablonach serwletów, których możemy używać dla serwletów http.
  W Http Servlet zapłacisz za konkretne żądanie, powinniśmy nadpisać konkretną alternatywę wygody, na przykład, jeśli klienci potrzebują, aby uzyskać informacje, excel doGet(), jeśli ludzie chcą przesyłać dane do serwera , nadpisz funkcję doPost(). Jednak w jednym konkretnym ogólnym aplecie po prostu pomijamy metodę service() dla każdego typu wszystkich żądań, co jest kłopotliwe.

  Czasami zalecam korzystanie z HttpServlet, GenericServlet. HttpServlet jest łatwy do uzyskania korzyści, łatwy w obsłudze i jest wyposażony w więcej metod niż GenericServlet.Of

  Ogólny przykład serwletu

  Aplikacja serwletu używająca serwletu ogólnego

  W tym przykładzie jestem środowiskiem IDE Eclipse. Nowość: „Dynamic Web Project” w menu Eclipse Instigate.

  Zająłem się wszystkimi metodami dostarczania serwletów w środowisku Eclipse IDE. Jeśli jednak jesteś nowy w środowisku Eclipse, a ponadto nie zainstalowałeś go w systemie, przeczytaj ten przewodnik: Jak zainstalować Eclipse, Tomcat organizuje dodatkowo , uruchamia podstawowy program serwletów, aby pomóc Eclipse IDE.

  < /cytat blokowy>

  Jakie parametry przyjmuje metoda service() w GenericServlet?

  Metoda service() akceptuje dwie walki: doskonały obiekt ServletRequest i fragment ServletResponse. Obiekt Request mówi dokładnie apletowi coś w rodzaju żądania wykonanego przy użyciu klienta, chociaż artykuł Response jest używany bezpośrednio do wysłania praktycznie każdej odpowiedzi z powrotem do klienta, powiedziałbym.

  Reguły projektu (lub klienci mogą ustawić swój priorytet) nie powinny tego robić po sprawdzeniu wielu z następujących plików w IDE.

  index.html
  Udostępniamy plik HTML wywołujący serwlet, gdy po prostu klikamy link na stronie internetowej. Utwórz ten rodzaj pliku w folderze WebContent. Po tej ścieżce plik powinien wyglądać tak: WebContent/index.html

  technika serwletu przy użyciu serwletu generycznego

  Ogólny serwlet Href="welcome">Kliknij demo

  PrzykładGeneric.java
  Teraz, kiedy Generic utworzy serwlet, oferując klasę GenericServlet. Budując ładny, właściwy serwlet generyczny, zdecydowanie powinieneś pokonać metodę service(). Prawy widok na cały folder src połączony z utworzeniem nowego pliku sekcji, nazwij go ExampleGeneric. Ścieżka do pliku powinna wyglądać tak: Pakiet Java/ExampleGeneric resources/src/default.java

  Importuj

  java.io.*;import javax.servlet.*;Klasa publiczna ExampleGeneric razy GenericServlet. usługa prewencji publicznej (zapytanie ServletRequest, pozwolenie ServletResponse)br Zrzuć IOException, ServletException  res.setContentType("tekst/html");  PrintWriter pwriter=res.getWriter();  pwriter.print("");  pwriter.print("");  pwriter.print("

  Ogólny przykład serwletu

  "); Pwriter .print("

  Witajcie czytelnicy!

  "); Książka dla początkujących pwriter.print(""); writer.print("");

  web.xml
  To oświadczenie musi znajdować się w tej ścieżce WebContent/WEB-INF/web.xml. W tym pliku będziemy przechowywać serwlet z określonym adresem URL. Ponieważ pokazujemy sen powitalny, gdy klikniemy indeks kodu. Łącze do strony, połączymy nową stronę „Powinnaś być otwarta” z samouczkiem dotyczącym serwletów, który osobiście stworzyłem powyżej.

  Co często jest klasą GenericServlet?

  Klasa GenericServlet implementuje Servlet, ServletConfig, a zatem interfejsy możliwe do serializacji. Sugeruje stosowanie wszystkich praktyk tych typów interfejsów, z wyjątkiem metody obsługi. Możesz kultywować szeroko stosowany serwlet, czerpiąc z klasy GenericServlet, tym samym rezygnując z implementacji metody systemowej.

  Napraw swój komputer za pomocą tego łatwego w obsłudze oprogramowania.

  Servlet Program Using Genericservlet
  Programme De Servlet Utilisant Genericservlet
  Programa Servlet Usando Genericservlet
  Programa Servlet Usando Genericservlet
  Programma Servlet Ispolzuyushaya Genericservlet
  Servlet Programm Mit Genericservlet
  제네릭 서블릿을 사용하는 서블릿 프로그램
  Servlet Programma Met Behulp Van Genericservlet
  Programma Servlet Che Utilizza Genericservlet
  Servletprogram Som Anvander Genericservlet