Różne Alternatywy Do Naprawy Debugowania Online Visual Studio .net

Niedawno niektórzy czytelnicy napotkali ładny, znany komunikat o błędzie podczas debugowania Visual Studio .net zdalnie. Ten problem może wystąpić dla wielu doskonałych. Przeanalizujemy je teraz.

Jak naprawić awarie systemu Windows

 • 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • 2. Uruchom program i wybierz system, który chcesz przeskanować
 • 3. Kliknij przycisk Skanuj i poczekaj na zakończenie procesu
 • Napraw swój komputer za pomocą tego łatwego w obsłudze oprogramowania.

  W artykule

  Gdzie jest zainstalowany egzotyczny debuger programu Visual Studio?

  Jeśli korzystasz z internetowej aplikacji wsparcia IT debugującej ARM64EC wokół urządzenia ARM64, zainstaluj zdalne urządzenia ARM64, a następnie uruchom każdy z naszych automatycznych debugerów x64 zainstalowanych z tymi procedurami. Są one wymienione poniżej: Program (x86)Microsoft Visual Studio Debuggerd filescommon7ideremote.

  Aby debugować ekskluzywną aplikację ASP.NET Core wdrożoną w usługach IIS, zainstaluj i uruchom każde z naszych własnych narzędzi zdalnych na maszynie, którą większość osób wdraża w aplikacji, ale na początku podłącz aplikację wykonywalną z Visual Studio.

  W tym samouczku wyjaśniono, jak całkowicie zainstalować i skonfigurować program Visual ASP studio. Core, wdrożyć go, aby można było włączyć usługi IIS, połączyć się i debugować z pomocą zdalną programu Visual Studio. „ASP z platformy .NET 4.5.2 Zobacz Debugowanie zdalnej platformy ASP.NET na maszynie IIS. Oferujesz również opcję wdrożenia i/lub debugowania usług IIS na platformie Azure. Aplikacje Usługę Azure można łatwo wdrożyć w celu debugowania we wstępnie skonfigurowanym wystąpieniu usług IIS i zdalnego debugera zatrudniającego Snapshot Debugger lub Dołącz debuger z Eksploratora serwera.

  Tło

  Każdy krok w tym artykule wymaga filmu Studio 2019.

  Większość kroków opisanych w tego rodzaju artykule wymaga programu Visual Studio 2017.Server

 • okna w tym roku R2 i IIS 8
 • Windows Server 2016 i IIS 10
 • Windows Server 2019, a w rezultacie IIS 10
 • Wymagania sieciowe

  Debugowanie między więcej niż dwoma komputerami za pośrednictwem połączonego serwera proxy w rzeczywistości zdecydowanie nie jest obsługiwane. Nadmierne debugowanie związane z połączeniem o wyjątkowo przystępnej cenie opóźnienia lub przepustowości, na przykład tutaj w głównym Internecie dial-up, prawdopodobnie w Internecie w różnych lokalizacjach na świecie, nie jest zalecane, ponieważ może to zawieść lub stopniowo stać się nie do zaakceptowania . Aby uzyskać pełną listę wymagań, zapoznaj się z Wymaganiami.

  Czy aplikacja jest już uruchomiona w artykule IIs?

  Obejmuje to kroki związane z konfiguracją podstawowej konfiguracji pomocy Windows Server IIS i wdrażaniem pakietu Visual Software Package z programu Studio. Te kroki są prawdopodobnie uwzględnione, aby pomóc w zapewnieniu, że serwer zaplecza ma pewne niezbędne komponenty, że aplikacja działa poprawnie i że zakończyłeś debugowanie.

 • Jeśli Twoja aplikacja może być opisana jako działająca w IIS i chcesz pobrać oddzielny debugger i rozpocząć debugowanie, przejdź i Pobierz i zainstaluj zdalne narzędzia związane z Windows Server. Ty

 • Jeśli potrzebujesz pomocy w produkcji, czy Twoja aplikacja jest skonfigurowana w górę, wdrożona i działa poprawnie w usługach IIS, aby móc rozwiązywać problemy, wykonaj całkowicie czynności opisane w tej sekcji.

 • Utwórz aplikację ASP.Core Net na tym komputerze za pomocą programu Visual Studio

  Jak debugować nieoczekiwany proces w Visual Studio?

  Często używasz debugera, aby dołączyć program Visual Studio do procesu uruchomionego na tym samym lub zdalnym komputerze. Po wykonaniu tych kroków wybierz Debuguj > Dołącz do procesu lub w programie Visual Studio naciśnij klawisze CTRL+ALT+P i bez wątpienia użyj okna dialogowego Dołącz do procesu. kontener do dołączenia własnego debuggera – proces. Te aria-label=” elementy

  1. Współtworzenie dla nowej aplikacji internetowej ASP.NET Core.Visual

   zdalne debugowanie visual professional studio .net

   W programie Studio 2019 wybierz opcję Uruchom nowe okno. Jeśli okno uruchamiania nie jest otwarte, wybierz Plik > Uruchom okno >. Wchodzisz na główny rynek aplikacji. Wybierz witrynę internetową, C# jako język, następnie musisz świetnie wybrać aplikację sieci Web ASP.NET Core (Model-View-Controller), a następnie kliknij przycisk Dalej. Na ekranie Następna twarz nazwij projekt MyASPApp, a następnie wybierz Dalej. Albo

   Jak skonfigurować aplikację ASP NET, która działa podłączona do zdalnego komputera?

   Warunki.Wymagana konfiguracja sieci.aplikacja od teraz w aplikacji ASP iis?utwórz platformę .NET 4.5.2 na komputerze z programem Visual Studio.zainstaluj rozmieszczenie IIS na serwerze Windows.Zaktualizuj te konkretne metody zabezpieczeń przeglądarki internetowej Windows na serwerze.Zainstaluj ASP.NET 4.5, aby znaleźć system Windows Server.Wybierz opcję wdrożenia.

   Wybierz zdecydowanie jedną z kilku rekomendowanych platform docelowych, a może nawet .NET Six, a następnie Build.

   W programie Visual Studio 2017 wybierz pozycję plik > nowy > projekt, wizualizacja, a następnie C# > > aplikacji sieci Web ASP.NET Core. Wybierz szczegółowo z szablonu aplikacji sieci Web asp.NET Core (Model-View-Controller). Oczywiście możesz wybrać ASP.NET Core 2,1 lub nowszy, wybierz opcję „Włącz obsługę platformy Docker” i określ opcję „Uwierzytelnianie” na „Brak uwierzytelniania”. Nazwij swój program MyASPApp.

  2. Otwórz About.cshtml.cs i ustaw odpowiedni punkt przerwania w metodzie OnGet zapisu metody About()).< /p >

  Zainstaluj Konfiguruj i IIS na serwerze

  Te ścieżki systemu Windows pokazują tylko konfigurację najniższego poziomu powiązaną z guracją itIIS. Więcej prawdy iis.0 Korzystanie z ASP.NET 3.5 tak doskonale jak ASP.NET 4.5.

  W przypadku systemów operacyjnych Windows Server użyj Kreatora dodawania ról i funkcji z łącza Zarządzaj dołączaniem lub pulpitu nawigacyjnego w Menedżerze serwera. W sekcji „Role serwera” zaznacz pole wyboru „Serwer sieciowy (iis)”.

  W często kroku Usługi ról wybierz dokładną usługę roli IIS, która powinna być zgodna z usługami ról przypisanymi przez opóźnione. Jeśli chcesz włączyć styl i projekt za pomocą strategii publikowania i transmisji internetowej, upewnij się, że oprócz skryptów wybrane są narzędzia zarządzania usługami IIS.

  Wykonaj wszystkie etapy weryfikacji wymagane dla roli instalacyjnej, a następnie usługi World Wide Web Server. Nie ma potrzeby ponownego uruchamiania, powiedziałbym, że serwer/IIS po załadowaniu zadania sieci Web z serwera (IIS).

  Zaktualizuj ustawienia zabezpieczeń przeglądarki internetowej w systemie Windows Server

  Jeśli rozszerzone zabezpieczenia konfiguracji są włączone jako ostatnia przeglądarka Internet Explorer (włączona domyślnie), może być konieczne wprowadzenie określonych domen, ponieważ zaufane witryny muszą uzyskać dostęp do niektórych załadowanych składników serwera WWW. Dodaj zaufane typy witryn spowodowane wybraniem opcji Właściwości tapety > Przeglądarka > Zabezpieczenia > Zaufane witryny > Witryny. Dodaj przyszłe domeny.

 • microsoft.com
 • go.microsoft.com
 • pobierz.microsoft.com
 • iis.net
 • zdalne debugowanie kolekcja wizualna .net

  Podczas pobierania oprogramowania osoba może zostać poproszona o zgodę na pobranie różnych scenariuszy i witryn internetowych. Niektóre z tych zasobów nie są potrzebne, ale aby ułatwić program, po wyświetleniu monitu kliknij „Dodaj”.

  Zainstaluj ASP.Core na serwerze sieciowym Windows

  1. Zainstaluj zintegrowany system webhostingu .NET Core Hosting. Instalacja obejmuje środowisko uruchomieniowe .NET Core, bibliotekę .Core i/lub ten moduł ASP.NET Core. Aby uzyskać najbardziej szczegółowe instrukcje, zobacz Publikowanie, zobacz IIS poniżej.

   W przypadku bieżącej jednostki .NET Core host sieci Web instaluje pakiet hostingowy asp .NET Core.Dla platformy .Net .Core .2 .consistent .Hosting .NET Core Windows Server.

  2. Zrestartuj gadżet (lub uruchom net stop, najprawdopodobniej /y, po którym następuje uruchomienie net start w3svc z wiersza poleceń, aby dostosować ŚCIEŻKĘ systemową do „góry”).

   Jak naprawić awarie systemu Windows

   ASR Pro to rewolucyjne oprogramowanie, które pomaga rozwiązać różne problemy z systemem Windows za pomocą jednego kliknięcia. Jest łatwy w użyciu i może pomóc w szybkim przywróceniu i uruchomieniu komputera. Więc nie cierpij już z powodu problemów z systemem Windows — ASR Pro może pomóc!

  3. 1. Pobierz i zainstaluj ASR Pro
  4. 2. Uruchom program i wybierz system, który chcesz przeskanować
  5. 3. Kliknij przycisk Skanuj i poczekaj na zakończenie procesu

  < br>

  Napraw swój komputer za pomocą tego łatwego w obsłudze oprogramowania.

  Remote Debug Visual Studio Net
  Remote Debug Visual Studio Net
  Debug Remoto Visual Studio Net
  Vizualnaya Studiya Udalennoj Otladki Net
  Fjarrfelsokning Visual Studio Net
  Depuracion Remota De Visual Studio Net
  원격 디버그 Visual Studio Net
  Debogage A Distance Visual Studio Net
  Remote Debugging Von Visual Studio Net
  Depuracao Remota Visual Studio Net