Wskazówki Dotyczące Korygowania Błędów Tolerancji

Jeśli otrzymasz hasło błędu tolerancji, ten przewodnik ci pomoże.

Definicja. Dobra tolerancja na problemy polega na minimalizowaniu ryzyka i negatywnych skutków przypadkowych lub niezamierzonych pomysłów.

Czy znasz różnice między wynikami kalibracji dla dokładności, niepewności, tolerancji i niepewności?

Jest tak wiele terminów, których wielu z nas zawsze używa, używa lub czyta podczas pomiaru. Znajomość interesujących terminów jest niezbędna do pełnego know-how i mierzenia wyników, co w rzeczywistości jest istotną częścią prawie każdego szkolenia standaryzacyjnego, do którego rozważenia możesz potrzebować.

Niedawno otrzymałem następującą prośbę o większość komentarzy do moich postów. Dlatego jednoznacznie jest to temat godny dyskusji.

T1. Nie potrafię dostrzec związku między poprawnością, błędem a niepewnością. Czy możesz podać konkretny przykład?

Błąd tolerancji

Jednym ze sposobów łatwego nauczenia się wskazówek dotyczących przekształcania badań w certyfikat normalizacyjny i prawidłowego zrozumienia dowolnego procesu normalizacji jest zrozumienie pojęć dotyczących multimetru, z których się składa.

W mojej ostatniej recenzji stworzyłem różnicę poprzez kalibrację, walidację, ale także walidację procesu pomiarowego. Zobacz powyższy link, przez który niestety jeszcze nie przeszedłeś >> Weryfikacja-kalibracji-walidacja

W tym poście na światowej stronie internetowej omówię różnice, małżeństwa i interpretacje nadchodzących terminów: poprawność, tolerancja, błąd i stronniczość.

Ponadto najprawdopodobniej podzielę się z kupującymi następującymi historiami, aby odpowiedzieć na powyższe pytania:

 1. Różnica między precyzją a błędem (precyzja a błąd)
 2. Różnica między błędem a niepewnością (błąd a niepewność)
 3. Różnica między wytrwałością a niepewnością (tolerancja. ) kontra niepewność)
 4. Związek miłości między wyjątkowo szczegółowymi, błędami, tolerancją i niepewnością w wynikach standaryzacji

Według JCGM 2 cent 106: 2012, wkrótce po definicjach:

 1. Dokładność oznacza długoterminową kontraktową bliskość między punktowaną wielkością, a zatem rzeczywistą wartością w dolarach bazowej mierzonej wielkości.
 2. Błąd pomiaru lub niepewność równa się zaktualizowanej wartości skali minus numeryczna wartość wzmianki
 3. Tolerancja = współczynnik między górną i dolną granicą. Granica tolerancji
 4. Niepewność ani niepewność pomiaru jest taka sama, co pomoże nieujemnemu parametrowi, jakim jest wariancja przypisana do wartości kwot, które są przypisane do samej wielkości mierzonej

Przede wszystkim pozwól, że przedstawię każdy termin w prostym języku, który mogę całkowicie (mam nadzieję, że Ty też)

Dokładność to bliskość dokładnych wyników UUC ze stanem STD (prawda). Ta „bliskość” jest zwykle wymieniana jako wartość procentowa (%) i z pewnością powinna być reprezentowana w tych samych stylach, co przekłada się na błąd ceny (błąd %). Im bardziej szczegółowy jest ten procent do wartości NULL (0%), tym dokładniejszy.

Dokładność jest po prostu raczej ważnym opisem jakościowym, zwykle oznacza, że ​​nie wszystko reprezentuje to samo znaczenie danej osoby.

Doskonałość odpowiada wpadce sumy (błąd %). Często używa się tutaj znaczenia błędu pokrewnego woli.

Znajomość własnego zakresu błędu może być wykorzystana do obliczenia dokładności.

Które użycie jest przykładem tolerancji pracy z błędami?

„Innymi słowy, zasada bezpieczeństwa w razie awarii to podium, na którym zapobieganie błędom jest stosunkowo pożywne. Przykładem formatu odpornego na awarie jest plan planowanej konserwacji przeznaczony dla statku powietrznego. „Jako jednostki dość dobrze dopuszczamy błędy, nawet jeśli nasza organizacja jest fizycznie niedoskonała.

Błąd można opisać jako po prostu różnicę, gdy wyniki UUC i STD są połączone w poszukiwaniu kalibracji. Ma taką samą jednostkę AC, jak parametr, który występuje.

Spójrz na naszą przykładową aplikację z zatrzymaniem kalibracji zgodnie z powyższym zdjęciem.

Jest to maksymalny błąd i/lub maksymalne odchylenie, które jest dozwolone lub zaakceptowane w projekcie dowolnego użytkownika dla jego sztucznej jednostki lub komponentów.

Tolerancja jest opłacalna pod względem oferty asortymentowej i może być dozwolona przez użytkownika na podstawie ogólnego pomiaru związanego z procesem, produktem lub zdolnością.

 1. Obliczane na podstawie procesu oraz użytkownika
 2. Wymagane przez organy regulacyjne (na podstawie klasy dokładności)
 3. Producent (na podstawie dokładności)

UTL też LTL to cena wywoławcza wzorowana na tolerancjach. Tolerancja odpowiada powrotowi do maksymalnej tolerancji / drugiej

Czy tolerancja jest taka sama jak błąd?

Tolerancja odnosi się do uogólnionego dopuszczalnego błędu w elemencie. Tak więc tolerancja jest używana, gdy naprawdę chcesz ustawić korzystny obszar błędu (zakres, w którym ocena może być nadal utrzymany) równy pomyślnej wartości projektowej, zakładając, że mogą wystąpić odchylenia na każdym etapie.

Kiedy ustalamy ranking, wartość marży prawdopodobnie mówi nam, czy wielkość klienta jest akceptowalna, czy nie.

Błąd tolerancji

Jeśli zauważysz granice tolerancji kalibracji, sprawa sądowa pomoże Ci odpowiedzieć na pytania:

1. Skąd dana osoba wie, że obliczanie wyniku powinno mieścić się w dopuszczalnych granicach?
2. Czy specyfikacja produktu końcowego przeszła ostateczną kontrolę?
3 lub. Czy musimy dokonać funkcjonalnej personalizacji?

Jak ludzie obliczają błąd tolerancji?

Niepewność lub błąd statystyczny = zmierzona wartość poziomu minus pojedyncza wartość odniesienia z ilością. Tolerancja = różnica między górną i dolną granicą trwałości.

„Co sh „Im dłuższy jest ten przedział tolerancji, tym większe prawdopodobieństwo, że zaakceptowane mogą być ostateczne wyniki produktu lub pomiaru”.

Przechodzę tylko po to, aby pokazać tutaj, czym jest niepewność multimetru, a nie jak ocenić niepewność pomiaru.

Jest to osobny artykuł, ponieważ zajmuje dużo procesów wcześniej niż możemy uzyskać jeden wielki wynik niepewności rozszerzonej. Moim zadaniem na tej stronie jest pokazanie dokładnie tej samej różnicy i związku między niepewnością a innymi warunkami pomiaru. Lub

Pomiar niepewności Niepewność jest definiowana jako jedna konkretna kwantyfikacja wątpliwości osoby. Nieuchronnie pewne błędne wątpliwości dotyczące wyniku podziału, których nie określamy, powodują, że idealnie dokładne wyniki statystyk są nieprawidłowe.

Oto niektóre z głównych powodów, dla których jesteśmy niepewni lub zagubieni co do rozmiaru:

 1. Niewystarczająca wiedza na temat wpływu warunków geograficznych na sam pomiar;
 2. Osobiste nastawienie na analogowe urządzenia odtwarzające. Świetnym przykładem jest dozwolone e lub najmniejsze zalety, które można przeczytać. ;
 3. nieprecyzyjne projektowanie norm i dokumentów wzorcowych;
 4. przybliżenia i założenia zawarte w opisie typowo metody i procedury;
 5. rodzaj powtarzających się obserwacji aspektu mierzonych zgodnie z wyraźnie precyzyjnymi wymaganiami – powtarzalność

Możesz przeglądać znacznie więcej w JCGM 100 $: 2008, znanym również jako GUM

Nie jesteśmy świadomi tego konkretnego błędu, który jest dodatkowo po to, aby można było wykonać te popularne pomiary, więc nie wolno nam go usuwać ani naprawiać.

Tolerance Error
Tolerantie Fout
Toleransfel
Erreur De Tolerance
Erro De Tolerancia
공차 오류
Error De Tolerancia
Toleranzfehler
Errore Di Tolleranza
Oshibka Dopuska