Enkel Metod För Att Fixa Iis Http 404 Aspx-fel

Hur man åtgärdar Windows-krascher

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Starta programmet och välj det system du vill skanna
 • 3. Klicka på knappen Skanna och vänta tills processen är klar
 • Fixa din PC nu med denna lättanvända programvara.

  Denna användaranledning hjälper dig när du blir medveten om http iis 404 aspx-felet.gå till loggarna och/eller iis, se om det finns ett bra fast understatusvärde för 404-felet. Undersök förfrågningsfiltrering i vissa av iis-hanterarna för att säkerställa att inga krav påverkar ASP.NET-sidor. Kontrollera andra webbsidor om de finns i det faktiska IIS-labbet. Skapa en ny webbplats och verktygspool för att försöka få tillgång till dina ASP.NET-sidor.

  du

  Presentation

  Varje webbplatsadministratör eller webbkodare har upplevt “404 – Filen hittades inte”, “401 obehörig åtkomst” eller helt enkelt “500 – Serverfel” i en individs webbläsare. Den här artikeln kan hjälpa dig att kanske förstå varför Generates II tvingar fram dessa fel och hur man avgör människor. Gilla

  Många människor har anledning att tro på detta sätt, vilket leder till felmeddelanden som inte motiverar att skriva hela artikeln. Men det är mer involverande vilka buggar som får uppmärksamhet. Felrapporter är ett knepigt ämne eftersom verkligen varje Felet avslöjar mycket mer om din webbplats än vad du kommer att göra. Samarbetet med att hacka Google-sökning “cross-site scripting” visar tydligt rikedomen med information om detta ämne.

  Men

  Hur får jag en anpassad 404-sida i IIS?

  Logga in på IIS-riktningskonsolen.Öppna avsnittet Användare Nya felsidor.Ange sökvägen till en anpassad felprofil i din hemkatalog, som skulle se ut som /notfound.html eller /error/notfound.html.Klicka på “Installera” på din anpassade 404-sida.

  felmeddelanden har också varit ett värdefullt verktyg för att lösa hälsoproblem. Administratörer och webbföretag behöver så mycket detaljer som faktiskt är möjligt när ett allvarligare fel uppstår. Helst innehåller felmeddelandet personliga referenser för att lösa problemet. Här är det korrekta sättet som IIS uppnår dessa fundamentalt vingliga mål.

  Fel, fel?

  Hur övar jag på att fixa HTTP 404-fel?

  Försök igen på webbplatsen genom att klicka/knacka på f5, knappen för att uppdatera/ladda om, eller försöka igen med URL:en från adressfältet.Kontrollera webbadressen för fel.Klättra upp katalogkapaciteten för Au URL när din ultimata organisation hittar något.Leta efter populärt tidningspapper i sökmotorn.

  Artiklen Vad talar om missförståndet av HTTP enligt RFC på grund av (RFC – 2616 avsnitt 6.1.1). Ett HTTP-fel uttrycks alltid genom att e-posta ett svar till den begärande kunden med en popularitetskod som är större än 400 på marknaden.

  Klientfel

  Statuskoder runt 400 och 500 pekar på att klienten gjorde fel av den här typen som komplex syntax eller begär en viktig specifik icke-existerande resurs. Du kan experimentera med det nu genom att begära en felaktig webbadress på en webbplats som du väljer, till exempel: http:///denna_resurs_existerar_inte. Du får en 404: hittades, fil, inget fel.

  Serverfel

  iis http error 404 aspx

  Statuschiffre som börjar med 500 är datorgenereringsfel. De vanligaste orsakerna till 600-fel i IIS-strukturer är:

 • ASPX- eller ASP-sida med maximalt fel
 • Syntaxkonfiguration eller webbserver, även datorprogramkonfiguration kan inte visas eller är definitivt ogiltig
 • Webbplatsen är definitivt nere
 • Vad är HTTP-fel 404 som den begärda resursen inte borde hittas?

  HTTP-svarskoden Not 404 Found indikerar att servern inte kan hitta den begärda resursen. Länkar som leder till en 404-sida kallas om och om igen som trasiga eller säkra brandlänkar och kan vara mottagliga som kommer att länka ruttna. 404-statusreglerna indikerar helt enkelt hur ofta webbplatsen saknas: det är okänt om kanske frånvaron är tillfällig å andra sidan irreparabel.

  Det är viktigt att notera att personer som IE ofta ersätter de fel som tagits tillbaka av webbservern med hans/hennes egna fel. Gör felsökningen mer frustrerande. Du kan inaktivera alla funktioner som visas i dvs. Gå till den kommande “Verktyg”-menyn, välj “Internetalternativ”, klicka på tillgänglig på valfri “Avancerat”-flik och hitta alla “Visa vänliga HTTP-felmeddelanden”, ta reda på “18 meter” och avmarkera den. För att se en mycket rå, vänd dig till svaret, http-verktyg som påminner om Wfetch IIS 6.0 (se Relaterade länkar resursuppsättning).

  HTTP-fel vid överföring till IIS

  Hur man åtgärdar Windows-krascher

  ASR Pro är en revolutionerande mjukvara som hjälper dig att fixa en mängd olika Windows-problem med bara en knapptryckning. Det är lätt att använda och det kan hjälpa dig att få igång din dator igen på nolltid. Så lid inte av Windows-problem längre - ASR Pro kan hjälpa!

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Starta programmet och välj det system du vill skanna
 • 3. Klicka på knappen Skanna och vänta tills processen är klar

 • Det finns två detaljer som kan fungera när det viktigaste httpError (custerr.dll)-segmentet påträffas:

 • Ett anpassat fel genereras med mer information.
 • En felsida kommer att vara genererad
 • Anpassade bör vara felsidor om många användare av din webbplats kan se. De innehåller en kort karaktärisering av felet som förklarar varför konceptet hände, men inget mer. Det finns verkligen ett rituellt fel här när man frågar efter en icke-existerande användbar resurs, till exempel: Error http:///this_resource_does_not_exist

  Detaljerade konstruktioner är för administratörer och utvecklare för hushållsmedlemmar. De är typer som de måste ge information som många ska hjälpa till att omedelbart lösa hindret. Här är också ett exempel kopplat till samma men återställ, skickar nu ett utförligt fel:

  Detta är farligt eftersom den detaljerade informationen innehåller fel runt om i den inre funktionen av den sammankopplade webbplatsen. Detaljerad information om dessa fel bör endast vara tillgänglig för anmälda personer. Ett sätt att uppnå denna typ är naturligtvis att utfärda ett helt nytt utförligt fel endast när förfrågan kommer från en stadsmaskin. Ett fel genereras som en stil, i första hand blir begäran inte offentlig ym. Titta på flödesschemat nedan:

  Dataflöde

  httpError-modulen välkomnar alla typer av meddelanden när ett beslut leds RQ_SEND_RESPONSE) (meddelande. httpError-modulen inspekterar statuskoden och detta svarar dessutom ett svar om, kanske statuskoden är mindre för dig till 400. Nästa

  Utbetalningen bestäms av förfrågningskällan (lokal begäran eller till och med bara en fjärrförfrågan) och att denna inställning av egenskapen errorMode. Varumaterialets errorMode är inställt på DetailLocalOnly, vilket i princip innebär att anpassade fel kommer att tillhandahållas på varje fjärrförfrågan. När ErrorMode ofta ställs in på Custom, blir absolut alla anpassade felsvar bakslag. Om errorMode är inställt på Verbose, kommer svaren att vara “Error Details”. Följande tabell visar detta komma nära-beteende:

  felläge Begär ursprung Åtgärd
  Only DetailedLocalOnly (standard) Lokalt Felinformation
  Only DetailedLocalOnly (standard) Fjärrkontroll Anpassat fel
  Anpassad Fjärrkontroll Anpassat fel
  Anpassad Lokalt Anpassat fel
  Detaljer Fjärrkontroll Felinformation
  detaljer lokal felinformation

  iis http confuse 404 aspx

  När httpError-modulen bestämmer att ett anpassat fel ska vara spritt, tittar den igenom dess konfiguration som kan se om någonting kan hitta vårt eget lämpliga fel. Om en matchning ofta hittas, tar den bort den direkta filen statiskt, anropar eller kör den angivna URL:en. Om inga matchningar upprättas, skickar IIS ett enkelt ord på en rad som innehåller statuskoden. Att hålla med meningar förklarar felkonfigurationen under detalj.

  Hur fixar jag 500 internt serverfel IIS?

  Fel 500.19 är ett enhetsdatorfel som vanligtvis uppstår på en grundläggande server som använder Microsoft IIS. Detta indikerar att sidsystemets data är ogiltig. Ta bort den ogiltiga xml-faktorn från webben för att lösa det här vägledningsproblemet. innehåll eller system från ApplicationHost.

  Om custerr.dll bestämmer att alla detaljerade fel ska vara olika, krävs någon form av jämförelse. IIS rapporterar definitivt teckensvar när komponententiteten nu har ersatt svaret med sin egen felbeskrivning. Detta kan möjligen innehålla värdefull information. ASP.NET är ett rent bra exempel. Den bakre enheten bakom ett ASP .NET-felsvar kan innehålla detta unika stackspecifika undantag och ett specifikt förtydligande av ett mänskligt fel. Mer detaljerat kommer ett felmeddelande att tillhandahållas om entiteten i svarskroppen är tom.

  Fixa din PC nu med denna lättanvända programvara.

  Iis Http Error 404 Aspx
  Iis Http Erreur 404 Aspx
  Es Un Error De Http 404 Aspx
  Iis Http Errore 404 Aspx
  Iis Blad Http 404 Aspx
  Iis Http Fout 404 Aspx
  Iis Http Fehler 404 Aspx
  Iis Http Erro 404 Aspx
  Iis Http 오류 404 Aspx