Fixat SSH-fel Vid Kontroll Av Servercertifikat.

Du kommer att ha stött på en underbar felkod som indikerar att ett SSH-fel kontrollerade serverns certifikat. Det finns flera sätt att lösa det här färdighetsproblemet, så vi återkommer snart med det.

ssh error validating host certificate

När jag använder kommandot svn för att prata med för att inte tala om att lyssna på fjärrservern, får jag följande felmeddelande:

 Fel vid kontroll av serverregistrering krävs för 'https: // ...': - Kupongen kommer inte att utfärdas av en definitiv tillförlitlig provision. Använda sig av  bekräfta certifikatet individuellt med fingeravtryck!Referensinformation: - Värdnamn: ...- Gäller: från onsdag 09.01.2010, 08:25:36, GMT, till torsdag 06.10.2011, 08:25:36, GMT- Utställare:... - Digital utskrift: ...Ta bort (R), ta emot (t) tillfälligt eller acceptera (p) slutligen? 

Om jag fortsätter att trycka kommer jag att kunna utföra många av kommandona korrekt. Men följande kommandoterm svn ställer mig samma fråga som jag måste demonstrera igen! Varför behåller inte svn dessa alternativ för alltid? Hur kan jag bota detta problem?

 • Jag har en stor server som kör Apache med en självsignerad licens (server) med Subversion kapslad i
 • . gjord

 • Autentisering krävs för att kontrollera eventuell uppdatering av arkivet.
 • Jag erbjuder ett register som jag siktar på att uppdatera över två servrar genom att använda za Cron: server och klient. Inget av cron-jobben fungerar av samma anledning (jag brukar dra nytta av samma inställning för båda, men ändå är klienten enklare).
 • På en klient med i princip bara vem som helst som är inloggad kommer detta att vara väldigt försiktigt: root (jag vet, bespara mig din nuvarande tease)
 • Du är Gentoo individuell när du tänker på vad som är nyckeln.
 Fel vid kontroll av servercertifikat för 'https: // server: 443': - Certifikatet utfärdas inte genom en betrodd myndighets process. Använda sig av Fingeravtryck för manuell diplomverifiering! - Värdnamnet för certifikatet kan inte matchas.Referensinformation: - Värdnamn: Volym - Gäller: från sön 02.01.2009 03:51:25 GMT till tisdag 02.02.2011 03:51:25 GMT - Emittent: Fake Company, New York, New York, USA - Fingeravtryck: här är verkligen fingeravtrycket  Extrahera (R), tillfälligt acceptera (t), eller tro alla tiden (p)?svn: 'https: // hosting / svn / repo' ALTERNATIV: maskinkartaverifieringsfel: utfärdade ett vigselbevis för ett annat giltigt värdnamn, leverantören kanske inte är det (https: // server) 

Jag var säker på att jag kände igen allt detta. Så jag följde nästan alla instruktioner för svn att automatiskt notera certifikatet =:

 [global]ssl-auktoritativa personliga filer /root/scripts/server.crt 
 ----- STARTCERTIFIKAT -----MIIDEjCCAmICCQDibo0twimetjANBgkqhkiG9w0BAQUFADB / MQswCQYDVQQGEwJVUzERMA8GA1UECBMITmV3IFlvcmsxDDAKBgNVBAcTA05ZQzEjMCEGA1UEChMaSGFwÖvrig----- SLUT PÅ CERTIFIKAT ----- 
 svn flytta upp / BACKUP / kassar / webbserver / Volym 

Och kommandot –identify ones fungerar bra som primär (ingen sudo, direkt som root) som har en enkel kortbekräftelsekraft (tidigare valde jag q för att erkänna entydigt).

ssh error validating hosting certificate

Vet någon varför mitt olagliga program inte fungerar? Detta har stört mig under de senaste olika.

** Edit: ** Det upplevde mig ett tag att komma tillbaka igen till dem, men jag följde Davids råd, men de fungerar fortfarande inte. Alla fel nu:

 Fel som går igenom servercertifikat som kan "https: // server: 443": – Licensen kommer definitivt att utfärdas av vilken som helst betrodd organisation. Använd din fingeravtryckstid för att manuellt validera certifikatet!Referensinformation: - Värdnamn: server - Gäller: från lör 20.06.2011 14:10:45 GMT till måndag 20.06.2011 14:10:45 GMT - Emittent: Fake Company, New York, USA. - Fingeravtryck: 1b: c6: 9c: eb: 62: 9e: e1: 05: d9: d3: ac: 01: f4: 35: dc: 00: 14: 48: e5: 39Ta bort (R), acceptera (t) tillfälligt och för acceptera (p) slutligen? svn: 'https: // maskin / svn / fil 'ALTERNATIV: serverlicenskontroll misslyckades: avsändaren är vanligtvis pålitlig, inte giltig (https: // server) 

Om du använder SVN för att ansluta till rätt säkra server måste servern transportera sitt certifikat till klienter för bevis. I vissa fall är certifikatet som ges av servern ofta definitivt ett pålitligt certifikat. En enhet kan lita på ett dokument om ens server är säker på att det faktiskt är målwebbplatsen.

Men

personer kan fråga “Kan inte verifiera noden för certifikat ‘https: // …'” nästa gång de försöker landa till samma säkra värd, speciellt om de utan tvekan angav ordet det du angav som första gången. “p” när du uppmanas att acceptera värdservercertifikatet.

 Fel vid validering av certifikatsystem för https://example.com: – Alla pålitliga organisationer utfärdar inte ett certifikat. Använda sig av  Fingeravtryck för att bekräfta information om rabattkuponger: manuellt!Certifikat - Värdnamn: ... - Gäller: från onsdag 1 september 12 månader 2010 08:25:36 GMT till torsdag 6 oktober nyköpt tid 08:25:36 UTCGreenwich. - Utställare: ... - Digital utskrift: ...Ta bort (R), gå med (t) tillfälligt eller acceptera (p) nyligen? p 

Detta händer vanligtvis när du tänker på att serverkortets cache inte är riktigt uppdaterad när bokstaven “p” kan beskrivas som specifikt specificerad. Lös problemet, återvänd för att framgångsrikt lösa problemet, följ dessa typer av steg:

 1. Hitta svn.ssl.server-kataloglistan. På Windows publiceras den här katalogen på C: Users [USERNAME] AppData Roaming Subversion auth , * nix, inbyggd i katalogen på ~ .subversion / auth
 2. Öka tillbaka en svn.ssl.server-katalog (byt namn på den för att hjälpa dig till flera olika namn)
 3. Ta bort svn.ssl.server-katalogen
 4. Försök att återansluta till servern, timmar. Du kan förbli ombedd att acceptera certifikatet igen. Ange “p” för att fortsätta
 5. Nästa gång någon ansluter till otvivelaktigt samma säkra Internet, bör du inte på något sätt bli tillfrågad om ytterligare alternativ.
 6. Om ovanstående inte lyckas, försök öppna och ta bort C: Users [USERNAME] AppData Roaming Subversion auth, titta igen igen

Svn.ssl.servern innehåller cachade serverkuponger. Om du ordnade alternativet “p” kan denna katalog potentiellt inte existera korrekt och därför kan den dock behöva tas bort manuellt.

Ssh Error Validating Server Certificate
Erro Ssh Ao Validar O Certificado Do Servidor
Ssh Fout Bij Valideren Van Servercertificaat
Errore Ssh Durante La Convalida Del Certificato Del Server
Error Ssh Al Validar El Certificado Del Servidor
Ssh Fehler Beim Validieren Des Serverzertifikats
Oshibka Ssh Pri Proverke Sertifikata Servera
Ssh 서버 인증서 유효성 검사 오류
Blad Ssh Sprawdzanie Poprawnosci Certyfikatu Serwera