Hur Man Löser Webbadressen Till Min Servlet På Ett Positivt Sätt

Här är en hel del enkla sätt som kan hjälpa dig att faktiskt fixa Servlet-url-problemet.Servlet-mappningar talar om för webbbehållaren som ett sätt att anropa en Java-servlet utformad för en klientspecificerad URL. Den mappar URL-mönster till servlets. När det verkligen finns en förfrågan från en otrolig kund, bestämmer servletbehållaren vilket jobb som ska skickas. Sedan har URL-ramverkets sökväg för servletmappningen alltid synkroniserats.

Ring Servlet med webbadress

Hur börjar jag mappa en webbadress till en servlet?

För att mappa en enorm webblänk till en servlet, peka på en ny servlet med en -anslutning, samt definiera en mappning från den enklare url-sökvägen till att polla hela servlet med .

Du har möjlighet att få åtkomst till inline url-servlets som återlänkar i HTML eller JSP.Sidor. Hårstylingen för dessa webbadresser är som användningsområden:

Följande tabell beskriver varje URL-punkt. Det vänstra leendet listarorsaker till webbadressen, och den korrekta kolumnen listar anteckningar för varje material i webbadressen.

URL-element

Hur kan du ställa in en HTTP-servlet-url?

Importera rätt typ av ramverk och klasser, inklusive:Expandera javax.servlet.http.HttpServlet,Implementera ser du, tjänsten () metoden.Definiera dessa innehållsträd enligt följande:Få källkoden tillgänglig för ett java.io.PrintWriter-objekt för att för närvarande göra utdata så här:

Beskrivning

Server Port

IP-adressen för själva hemmet (eller värdnamnet) och eventuellt det senaste portnumret.

För att använda mitt virtuella serverwebbsystem genom att inte betala, angeendast typen av URL-avsnitt. Du kanske inte längre behöver ange servlet_name context_root om inte köpare också vill deklarera namn-värde-specifikationer.

Context_root

servlet url

Kontextsökväg utan “/” så att du somApplikationen är installerad.

Servlet

Endast när det behövs, definierar de flesta av filen web.xml helt enkelt en servlet maps .

servlet_name

(eller ryktesservlet Servlet visar omdefinierad) som inbäddad i en web.xml fil.

? Namn = ökat värde …

Valfria parametrar servlet namn-värde.

I det här exemplet är theDeath ett specifikt namn, MortPages är stammen från omständigheterna, och calcMortgage ärServletnamn:

 http://www.leMort.com/MortPages/servlet/calcMortgage?rate=8.0&per=360&bal=180000 

Varför ska jag fylla i en specifik CAPTCHA?

Att fylla i en CAPTCHA illustrerar att du är människa och gör det möjligt för dig att tillfälligt använda webbnärvaron.

Vad kan jag göra för att förhindra att detta händer igen i framtiden?

Om någon har någon form av personlig inställning, till exempel på , kan du köra ett virus och börja läsa deras process för att försäkra dig om att de inte faktiskt är infekterade och erbjuder skadlig programvara.

Vad kommer sannolikt att vara HTTP-servlet i Java?

En servlet kan möjligen vara en Java-klass som körs helt på en Java-kompatibel server. En HTTP-servlet är en speciell typ bland servlet som bearbetar en HTTP-applikation och som valfritt tillhandahåller en HTTP-rejoinder, vanligtvis i form av en fantastisk HTML-webbadress. HTTP-servlets kommer att vara en grundläggande del av Java 2 Enterprise Edition (J2EE)-standarden.

Om du är på ett kontor eller kanske på ett delat nätverk kan vem som helst be nätverksadministratören att leda en genomsökning av hela föreningsgruppen efter felkonfigurerade eller infekterade metoder.

En annan sp För att förhindra åtkomst till specifik sida i framtiden – investera i sekretesshopp. Du kan omedelbart behöva köpa version 2. Version 0 från Firefox Add-on Store.

servlet url

I exemplet nedan hämtar var och en vår sökvägsinformation för begäranproblemet. Vi extraherar köparen, vedservern och den tilldelade dockpoängen. Vi hämtar vår information om den här applikationens omständighetssökväg, servletsökväg, viktig informationssökväg och frågesträng. Nu, om vi kanske kombinerar all information inom, får vi något som vanligtvis matchar den huvudsakliga request.getRequestURL () .

 -paketet org.kodejava.servlet;importera javax.servlet.ServletException;importera javax.servlet.annotation.WebServlet;importera javax.servlet.http.HttpServlet;importera javax.servlet.http.HttpServletRequest;importera javax.servlet.http.HttpServletResponse;importera java.io.IOException;importera java.io.PrintWriter;@WebServlet (urlPatterns är lika med "/ url-info")public class ServletUrlInformation utökar HttpServlet {  @ Krossa  protected vacate doGet (HttpServletRequest, HttpServletResponse response)      ServletException, kasta en IOException    doPost (begäran, svar);    - Krossa  defendempty doPost (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)      ServletException, kasta IOException {    // Hämta webbplatsen för servlet-förfrågan    URL-String = request.getRequestURL (). Att stränga ();    // Få chattsträngen mot servletförfrågan.    String queryString = request.getQueryString ();    // Få information om begäran utan att behöva värdnamn.    Uri-raden motsvarar på vägen till request.getRequestURI ();    // Hämta bevis längs vägen till begäran om objekt nedan    // Information.    Schemasträngen matchar request.getScheme ();    ServerName-strängen är till och med request.getServerName ();    int portNumber betyder request.getServerPort ();    Frågecykel ContextPath = .getContextPath ();    String servletPath = request.getServletPath ();    Strängen betyder pathInfo-begäran. få information om vägen ();    Frågesträngen matchar request.getQueryString ();    response.setContentType ("text / html");    PrintWriter pw = response.getWriter ();    pw.print ("url: c + url +" 
"); pw.print ("Uri: genomgående + uri +"
"); pw.print ("Scheme: ins + Scheme +"
"); pw.print ("Servernamn:" + Servernamn "
"); + pw.print ("Port:" + portnummer + "
"); Pw .print ("Kontextsökväg: '+ Kontextbana +"
"); pw.Path: foto ("servlet" + servletPath + "
"); pw.print ("sökvägsinformation:" + sökvägsmaterial + "
"); pw.print ("Request: + request");

Servlet Url
Servlet Url
Servlet Url
Url De La Servlet
Url Serwletu
서블릿 Url
Url Servleta
Url Do Servlet
Url Servlet
Url De Servlet