Olika Sätt Att Betjäna Visual Studio .net Fjärrfelsökning

Nyligen stötte enskilda läsare på ett upptäckt felmeddelande när de fjärrsökte Visual Studio .net. Detta problem kan mycket väl uppstå av många anledningar. Vi granskar dem definitivt nu.

Hur man åtgärdar Windows-krascher

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Starta programmet och välj det system du vill skanna
 • 3. Klicka på knappen Skanna och vänta tills processen är klar
 • Fixa din PC nu med denna lättanvända programvara.

  I artikel

  Var anses Visual Studio fjärrfelsökning installerad?

  Om din webbplats är en online-IT-säkerhetskopieringsapplikation som felsöker ARM64EC på en ARM64-enhet, installera fjärranslutna ARM64-enheter och kör sedan den automatiska avlusaren x64 installerad med dessa verktyg. De är kanske listade nedan: Program (x86)Microsoft Visual Studio Debuggerd-filercommon7ideremote.

  För att felsöka en ASP.NET Core-applikation som distribueras till IIS, installera och kör vart och ett av våra fjärrspecialistverktyg på den maskin som du använder i programmet, men initialt anslut några av de körbara programmen från Visual Studio.

  Denna information förklarar hur man korrekt installerar konfigurera Visual ASP studio.Core, distribuera det så att du kan använda IIS, installera och felsöka till Visual Studio Remote Help. ‘ASP från .NET 4.5.2 Se Felsöka fjärr-ASP.NET på en IIS-maskin. Du har också behandling för att distribuera och felsöka IIS förutom Azure. Applikationer Azure Service kan kännas lätt att distribuera för felsökning i praktiskt taget alla förkonfigurerade instanser av IIS och den nya fjärrfelsökningen med Snapshot Debugger eller så kan det vara Attach Debugger från Server Explorer. < p >

  Bakgrund

  Varje steg i typ av artikel kräver Studio visual 2019.

  De flesta i stegen i den här artikeln måste till Visual Studio 2017.Server

 • Windows 2012 R2 och samt IIS 8
 • Windows Server 2016 och IIS 10
 • Windows Server 2019 och IIS 10
 • Nätverkskrav

  Felsökning mellan två datorer betyder att en ansluten proxy definitivt inte stöds. Överdriven felsökning av en korrelation med exceptionellt låg latens eller bara genomströmningsfunktion, till exempel i det viktiga uppringda Internet eller das på vissa av Internet i olika länder, är i motsats till rekommenderat, eftersom det kan misslyckas eller kanske gradvis bli oacceptabel. För en lista över krav, se Krav.

  Körs applikationen redan i Iis-artikeln?

  Detta inkluderar steg för att ställa in en grundläggande Windows Server IIS-hjälpkonfiguration och distribuera Visual Software Package från Studio. Dessa steg är nästan alltid inkluderade för att säkerställa att varje backend-server har de nödvändiga problemen, att applikationen fungerar korrekt, dessutom att du är redo att minimera felsökning.

 • Om din applikation körs över IIS och du bara vill på vägen ladda ner fjärrfelsökningen och försöka felsöka, gå till Ladda ner och skapa fjärrverktyg på Windows Server. Du

 • Om du behöver hjälp med att se till att din alldeles egna applikation är konfigurerad, distribuerad och dessutom fungerar korrekt i IIS så att du och din familj kan felsöka, följ alla steg i det här avsnittet.

 • Skapa en ASP.Core Net-applikation på den här maskinen med Visual Studio

  Hur övar jag på att felsöka en fjärrprocess angående Visual Studio?

  Du använder ofta allmänt felsökning för att koppla Visual Studio till din egen process som körs på samma eller möjligen en fjärrdator. När du har slutfört varje steg, välj Felsök > Bifoga som ska bearbeta eller, i Visual Studio, marknadsföring CTRL+ALT+P och använd dialogrutan Bifoga process. box för att fixa på vår egen debugger till konceptet. Dessa aria-label=”-element

  1. Samskapa en ny planetapplikation ASP.NET Core.Visual

   remote debug visual studio .net

   I Studio 2019, välj Starta nytt fönster. Om startfönsterramen inte ens är öppen väljer du Arkiv > Starta fönster >. Du kommer in i applikationssegmentet. Välj webbplats, C# som språk, sedan behöver du helt enkelt välja ASP.NET Core Web Application (Model-View-Controller) och klicka sedan på Nästa. På skärmen Next Face present, namnge projektet MyASPPApp och välj sedan Next. Antingen

   Hur kan jag ibland konfigurera ASP NET-processer som körs på en fjärrskrivbordshjälp?

   Villkor.Nätverksinstallation krävs.applikation som redan finns i ASP iis applikation?skapa .NET 4.5.2 på din egen personliga Visual Studio-maskin.installera konfigurera IIS i förhållande till Windows-servern.Uppdatera säkerhetsmetoderna för Windows-webbläsaren på den exakta servern.Installera ASP.NET 4.5 för Windows Server.Välj ett distributionsalternativ.

   Välj ett av de olika rekommenderade målramverken eller .NET Six och sedan Bygg.

   I Visual Studio 2017 väljer du Arkiv > Nytt > Projekt, Visual, sedan C# > > ASP.NET Core Web Application. Välj i detalj från asp.NET Core Web Application Mall (Model-View-Controller). Se till att du också kan välja ASP.NET Core 2.1 eller någon gång, välj “Aktivera Docker Support” och håll alternativet “Autentisering” inställt på “Ingen autentisering”. Namnge ditt projekt MyASPAp.

  2. Öppna About.cshtml.cs och ställ in en brytpunkt i själva metoden OnGet av typen About()).< system /p >

  Installera Configure och IIS på servern

  Dessa Windows-vägar visar verkligen baskonfigurationen som är associerad med itIIS-guration. Mer information iis.0 Använder ASP.NET 3.5 såväl som ASP.NET 4.5.

  För Windows Server-operativsystem, sätt på guiden Lägg till roller och funktioner från länken Hantera eller vanligtvis länken Dashboard i Serverhanteraren. I steget “Serverroller” markerar du vanligtvis kryssrutan “Webbserver (iis)”.

  I steget Rolltjänster väljer du den IIS-positionstjänst som ska acceptera de arbetsuppgifter som tilldelats som standard. Om din organisation vill aktivera layout med de flesta av publicerings- och webbsändningsalternativen, se till att IIS Management Tools and Scripts anses vara valda.

  Utför alla valideringssteg som krävs för att skapa installationsrollen och World Wide Web Server-tjänster. Det är inte nödvändigt att starta om servern/IIS kort efter att webbrollen laddats från tveklöst (IIS)-servern.

  Uppdatera säkerhetsinställningar för webbläsaren på Windows Server

  Om Enhanced Configuration Security är aktiverat i Internet Explorer (aktiverat som standard), kan du visa sig behöva ange vissa domäner eftersom betrodda webbplatser för att underlätta åtkomst till vissa laddade webbserverkomponenter. Lägg till betrodda webbplatstyper genom att välja Egenskaper för bakgrundsbild > Viewer > Säkerhet > Betrodda webbplatser > Webbplatser. Lägg till möjliga framtida domäner.

 • microsoft.com
 • go.microsoft.com
 • download.microsoft.com
 • iis.net
 • remote debug visual studio .net

  När han försöker hitta programvaran kan användaren välja att bli tillfrågad om tillåtelse att ladda ner otaliga scenarier och webbplatsresurser. Vissa länkade till dessa resurser behövs vanligtvis inte, men för att göra det enklare, bryt “Lägg till” när du uppmanas.

  Installera ASP.Core på en Windows-nätverksserver

  1. Installera .NET Core Hosting integrerat webbhotell. Installationen inkluderar en .NET Core of learning, ett .Core-bibliotek och/eller en ASP.NET Core-modul. För mer detaljerade tips, se Publicering se IIS under.

   För ditt nuvarande .NET Core-paket installerar den stora internetvärden asp .NET Core-värdpaketet.För .Net .Core .2 .continuous .Hosting ..NET Core Windows Server.

  2. Starta om enheten (eller kör webbaserat stop, troligen /y följt av net start w3svc som kommer från den exakta kommandoraden för att ändra processen PATH till “upp”).

   Hur man åtgärdar Windows-krascher

   ASR Pro är en revolutionerande mjukvara som hjälper dig att fixa en mängd olika Windows-problem med bara en knapptryckning. Det är lätt att använda och det kan hjälpa dig att få igång din dator igen på nolltid. Så lid inte av Windows-problem längre - ASR Pro kan hjälpa!

  3. 1. Ladda ner och installera ASR Pro
  4. 2. Starta programmet och välj det system du vill skanna
  5. 3. Klicka på knappen Skanna och vänta tills processen är klar

  Fixa din PC nu med denna lättanvända programvara.

  Remote Debug Visual Studio Net
  Remote Debug Visual Studio Net
  Debug Remoto Visual Studio Net
  Vizualnaya Studiya Udalennoj Otladki Net
  Depuracion Remota De Visual Studio Net
  원격 디버그 Visual Studio Net
  Zdalne Debugowanie Visual Studio Net
  Debogage A Distance Visual Studio Net
  Remote Debugging Von Visual Studio Net
  Depuracao Remota Visual Studio Net