Vad är Vanligtvis System Runtime Serialization Data Contract Serializer Och Hur Korrigerar Jag Det?

Det är värt att kolla in några av dessa idéer för en åtgärd om du kan få ett systemserialiseringsfel vid uppspelning på din PC.

Hur man åtgärdar Windows-krascher

 • 1. Ladda ner och installera ASR Pro
 • 2. Starta programmet och välj det system du vill skanna
 • 3. Klicka på knappen Skanna och vänta tills processen är klar
 • Fixa din PC nu med denna lättanvända programvara.

  Innehåller formulär som du kan använda för att serialisera och deserialisera objekt. Serialisering är en persons projekt att konvertera ett objekt eller kanske en objektgraf till en rak process av byte, antingen för lagring från minnet eller för överföring till en ytterligare plats.

  Definition

  Hur lägger jag till systemuppspelningsserialisering?

  Install-Package System.Runtime.Serialization.Json – Version 4.3.0.dotnet producerar paketet System.Runtime.Serialization.Json –version 4.3.0.lägg till paket System in.Runtime.Serialization.Json –version 4.3.0.

  PublicDataContractSerializer polisstatus: förseglad System::Runtime::Serialization::XmlObjectSerializer

  Vad är systemkörningsserialisering ExtensionDataObject?

  ExtensionDataObject är en struktur som producerar inline ytterligare data som hittas av XmlObjectSerializer under deserialiseringsoperationer. Serialiseringskonstruktionen som används för att skriva extra data för detta i nästa instans.

  öppet färdigt tillstånd DataContractSerializer: System.Runtime.Serialization.XmlObjectSerializer
  DataContractSerializer-typen är klass  Ärv från XmlObjectSerializer
  Offentlig klass NotInheritable DataContractSerializerÄrvt från höger efter xmobjectserializer
  Arv

  Exempel

  Vad blir antagligen datakontraktsserialisering?

  Class DataContractAttribute(System.Runtime.Serialization) Indikerar att en annan typ beskriver eller implementerar ett personligt informationskontrakt och/eller kan serialiseras med hjälp av att du helt enkelt serializer som datacontractserializer. För att göra dess typ serialiserbar bör typförfattare tydligt definiera datakontraktet i den typen.

  HTML-kodexemplet visar en typ som heter Person som sannolikt kommer att serialiseras med DataContractSerializer. DataContractAttribute appliceras på huvudutbildningssessionen, och DataMemberAttribute skickas till medlemmarna för att berätta för någon DataContractSerializer hur och vad som ska serialiseras.

  DataContractSerializerExample namespace{ Med system; definition av System.Collections; Använd systemet från.Collections.Generic; med System.Runtime.Serialization; System med .xml; // De måste följa DataContractAttribute eller bara SerializableAttribute a // till klassrummet som kommer att serialiseras av jag skulle säga DataContractSerializer. =(namn[data krymper "kund", namnutrymme="http://www.contoso.com")] Mänsklig miljö: IExtensibleDataObject [deltagardata()] gemenskap modenamn; data] [element enrads föregående namn; [deltagardata()]offentlig intern identifierare; världsenhet (sträng newfName, cord newLName, int newID) namn = uppfriskande namn; Namn = newLName; ID är nytt ID; privat objekt ExtensionDataObject extensionData_Value; public ExtensionDataObject ExtensionData motta returnerar ofta extensionData_Value; tillsammans extensionData_Value motsvarar värde; pubtest personlig genomförd klass { märkbart personligt test () ofylld offentlig fast Main() Att försöka WriteObject("DataContractSerializerExample.xml"); ReadObject("DataContractSerializerExample.xml"); shoot (SerializationException serExc) Console.Error"); writeline("Serialization Console.WriteLine(serExc.Message); skjuta (utom undantag) Console.WriteLine( "Serialiseringsarbete misslyckades: 0 StackTrace: 1", ex.Message, ex.StackTrace); till sist Console.WriteLine("Tryck på för att avsluta... "); Console.ReadLine(); åldrad offentligt void WriteObject(sträng filnamn) Prefix. skrivlinje( "Skapa en mänsklig modell i tillägg serie"lyse."); Person p1 New implies Person("Zighetti", "Barbara", 101); FileStream Writer New betyder FileStream(filnamn, FileMode.Create); DataContractSerializer= nya data få serializer(typ(person)); ser.WriteObject(Skrivare, p1); Writer.Close(); statisk offentlig void ReadObject(sträng filnamn)

  Fixa din PC nu med denna lättanvända programvara.

  System Runtime Serialization Datacontractserializer
  Datacontractserializer Serializacji Srodowiska Uruchomieniowego Systemu
  Serializacion Del Tiempo De Ejecucion Del Sistema Datacontractserializer
  Serializaciya Vo Vremya Vypolneniya Sistemy
  Systemlaufzeitserialisierungsdatenvertrageserializer
  Systeem Runtime Serialisatie Datacontractserializer
  Serializacao De Tempo De Execucao Do Sistema Datacontractserializer
  시스템 런타임 직렬화 데이터계약직렬 변환기
  Serializzatore Di Contratti Di Serializzazione Di Runtime Di Sistema
  Serialisation De L Environnement D Execution Du Systeme Datacontractserializer